พันธุ์อ้อย

พันธุ์อ้อยที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย 2561
5 พันธุ์อ้อยที่แนะนำ
  • ขอนแก่น 3
  • LK92-11
  • K88-92
  • K95-84
  • อู่ทอง 5
ปริมาณผลผลิต
  • ภาคเหนือ 12.71 ตัน
  • ภาคกลาง 12.26 ตัน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11.81 ตัน
  • ภาคตะวันออก 10.39 ตัน
Sugarcane thailand cover 1