ผู้เชี่ยวชาญเครื่องจักร

ชนิดดิน
เครื่องมือรื้อตอ
ความยาวแปลง
ขนาดพื้นที่ปลูกอ้อย ไร่
ความเร็วทำงาน กม./ชม.
ประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ %
ระยะเวลาทำงาน วัน
ทำงานวันละ ชม.
ความลึกของร่องไถ ซม.
Fi C1
C2 C3
W
ปรับค่าตัวแปรเอง ซ่อนค่าตัวแปร