ต้านทาน
โรคราสนิม
ต้านทาน
แมลงหวี่ขาวอ้อย
อ่อนแอ
หนอนใบชานอ้อย
สอน.19