ต้านทาน
โรคเหี่ยวเน่าแดง
ต้านทาน
โรคกอตะไคร้
ต้านทาน
แมลงหวี่ขาวอ้อย
สอน. 13