ต้านทาน
โรคใบขาว (White leaf)
ต้านทาน
หนอนกอลอยจุดเล็ก
ต้านทาน
โรคใบจุดวงแหวน ( Ring Spot)
สอน.24