ต้านทาน
หนอนกอสีขาว
ต้านทาน
โรคกอตะไคร้
ต้านทาน
โรคใบจุดวงแหวน ( Ring Spot)
สอน.12